Sprzedawca

Sprzedawca
Miejsce pracy: Wrocław - Pasaż Grunwaldzki

Levi Strauss & Co. jest firmą dla ludzi, którzy cenią sobie możliwość kształtowania własnej drogi. Współpracujemy ze sobą zamiast konkurować. Dbamy o siebie nawzajem i czerpiemy z tego wiele radości. Wierzymy, że różnorodność jest naszą siłą. Staramy się nie brać siebie zbyt poważnie. Znajdziesz tu przestrzeń, by odcisnąć swój ślad, bo Levis to miejsce, w którym każdy może wyrazić swoje zdanie. Różne perspektywy sprawiają, że jesteśmy silniejsi. Przyjdź do nas do pracy i noś to, co kochasz.

 

NASZE WYMAGANIA:
 • Szukamy oryginalnych i entuzjastycznych osób, lubiących kontakt z ludźmi, intersujących się modą, którym nie jest obojętne, jakie ubrania noszą.
 • Są pozytywnie nastawione do realizowanych zadań,
 • Otwarcie podchodzą do obsługi klienta,
 • Realizacja celów sprzedażowych to dla nich priorytet,
 • Cenią pracę zespołową ale lubią też zadania indywidualne,
 • Znajomość języka angielskiego to ich dodatkowy atut,
 • W codziennej pracy towarzyszy im uśmiech, energia, kreatywność i chęć rozwoju w Levis.
OFERUJEMY:
 •  Elastyczny czas pracy w pełnym i niepełnym wymiarze godzin,
 • System premiowy,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Pracę w dynamicznym i pełnym pasji zespole,
 • Szeroki i konkurencyjny pakiet benefitów: PPE – pracowniczy program emerytalny, szeroki pakiet opieki medycznej, ubezpieczenie na życie, karta sportowa, bony okolicznościowe (wyprawka dla młodych rodziców, prezent z okazji ślubu, prezenty na święta), odzież służbowa w postaci naszych produktów, zniżka pracownicza, dofinansowanie do urlopu, program poleceń pracowniczych, dodatkowe urlopy okolicznościowe, gratyfikacje za staż pracy, programy wellbeing).
Oświadczenie o ochronie danych osób składających podania o pracę
1. Wstęp

1.1 Praca w Levi Strauss & Co.

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w Levi Strauss & Co. Nasza firma oferuje szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w wielu różnych specjalizacjach takich jak: projektowanie produktu, merchandising, produkcja, marketing konsumencki i detaliczny, sprzedaż, logistyka, komunikacja, zasoby ludzkie, problematyka prawna, problematyka socjalna oraz wiele innych. Każdego dnia nasz zróżnicowany zespół pracowników odgrywa znaczącą rolę, ponieważ stanowi część legendarnej firmy, której pomaga dzięki swoim unikalnym umiejętnościom i podejściu kształtującym przyszłość naszych słynnych marek odzieżowych. W związku z tym zachęcamy do dołączenia do nas osoby wykwalifikowane, utalentowane, myślące strategicznie i innowacyjnie, które potrafią pracować w zespole i podzielają reprezentowane przez nas wartości i dążenie do bycia najlepszym graczem na rynku.Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesztutaj.1.2 Zobowiązanie do zachowania prywatności

Levi Strauss & Co. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prywatność powierzonych nam danych. W szczególności zobowiązujemy się przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe otrzymane on-line za pośrednictwem platformy aplikacyjnej i podczas procesu rekrutacji w sposób rzetelny oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującego prawa i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

1.3 Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych

Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą awizowane w zawiadomieniu zamieszczonym na niniejszej stronie internetowej.

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1 Administrator(-zy) danych osobowych

Informacje przekazane nam on-line w niniejszym podaniu o pracę oraz wszelkie inne informacje zebrane w trakcie procesu rekrutacyjnego, m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe, status kandydata, CV, historia zatrudnienia i inne informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację (łącznie dalej zwane „danymi osobowymi”), będą podlegać zarządzaniu i administrowaniu przez Levi Strauss &Co. oraz, odpowiednio, jej stosowne lokalne jednostki powiązane (zwane łącznie „LS&CO”). Główna siedziba LS&CO. w Europie znajduje się pod adresem Airport Plaza – Rio Building Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 DIEGEM, BELGIA, proszę kliknąć łącze, żeby uzyskać pełną listę lokalnych jednostek powiązanych.

2.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane w niezbędnym zakresie dla zgodnych z prawem celów realizowanych przez LS&CO na potrzeby procesu doboru i rekrutacji. W szczególności możemy wykorzystywać dane osobowe w celu oceny kwalifikacji i osobistego doświadczenia, aby ustalić, czy kandydat spełnia określone wymagania właściwe dla stanowiska pracy. Możemy ponadto wykorzystywać dane osobowe kandydata do kontaktu z nim w dowolnym czasie w okresie rekrutacji w celu jego zatrudnienia, przesyłania zawiadomień o przyszłych możliwościach zatrudnienia, wnioskowania o dalsze informacje lub do celów administracyjnych.

2.3 Przechowywanie danych osobowych i automatyczne odrzucenie kandydatury

W razie niezatrudnienia dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 12 miesięcy w przypadku stanowisk biurowych i 6 miesięcy w przypadku stanowisk sklepowych; wyłącznie do celów kontaktu, gdyby pojawiły się inne podobne możliwości zatrudnienia potencjalnie interesujące dla kandydata. Kandydat może zawsze zgłosić sprzeciw wobec takiego dalszego przetwarzania danych, kontaktując się z nami w sposób wskazany w art. 2.7 poniżej.W razie zatrudnienia kandydata jego dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania okresu zatrudnienia lub dłużej, jeżeli wymagają tego właściwe przepisy obowiązującego prawa.Uwaga: system automatycznie odrzuci podanie o pracę, jeżeli stanowisko zostanie już obsadzone, jeżeli kandydat nie dostarczy informacji w wymaganym zakresie lub jeżeli poda, że nie posiada prawa do pracy w kraju, w którym ubiega się o pracę.

2.4 Bezpieczeństwo danych osobowych

Zobowiązujemy się wdrażać z uzasadnioną starannością odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczony i poufny. Zobowiązujemy się ograniczyć dostęp do danych osobowych do pracowników i agentów, którzy w naszej uzasadnionej ocenie muszą takie dane posiadać, żeby należycie wykonywać powierzone im obowiązki służbowe w zakresie obsługi kandydata lub do prowadzenia procesu rekrutacji oraz ogólnych spraw kadrowych i pracowniczych.

2.5 Udostępnianie danych osobom trzecim

Zobowiązujemy się udostępniać dane jedynie zewnętrznym usługodawcom i agentom zatrudnionym do utrzymania systemu oraz świadczenia usług weryfikacji wcześniejszego zatrudnienia oraz historii kandydata bądź do przetwarzania danych w imieniu LS&CO lub w innym prawnie wymaganym zakresie.

2.6 Przekazywanie danych za granicę

Zobowiązujemy się przechowywać dane osobowe w centralnej bazie danych znajdującej się w wybranym przez nas kraju, którym obecnie są Stany Zjednoczone (USA). Możemy ujawnić dane odbiorcom, do których należą jednostki powiązane LS&CO. oraz zewnętrzni usługodawcy i agenci. Tacy odbiorcy mogą mieć siedzibę za granicą w krajach, „które mogą nie oferować podobnego zakresu ochrony danych, jaki obowiązuje we własnej jurysdykcji kandydata”, w tym w Singapurze, Indiach i Stanach Zjednoczonych. W takim przypadku zobowiązujemy się wdrażać odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską dla zapewnienia przetwarzania w sposób zgodny z właściwymi przepisami obowiązującego prawa i regulacjami oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Jeżeli kandydat chce uzyskać więcej informacji na ten temat, w tym kopię stosowanych standardowych klauzul ochrony danych, prosimy o kontakt pod adresem MBXLSAprivacy@levi.com (emitenci wysłani na ten adres otrzymają odpowiedź tylko wtedy, gdy odnoszą się do prywatności. W przypadku wszelkich innych pytań należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w procesie składania podań);

2.7 Prawa kandydata

Jeżeli kandydat chce (a) wycofać podanie o pracę, (b) wystąpić z wnioskiem do LS&CO. o zaprzestanie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych do interakcji z kandydatem do pracy, (c) uzyskać dostęp, otrzymać kopię, dokonać zmian lub korekt bądź przesłać swoje dane osobowe lub (d) złożyć skargę dotyczącą wykorzystywania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem MBXLSAprivacy@levi.com. Zobowiązujemy się odpowiedzieć na wszelkie wnioski lub skargi w możliwie jak najszybszym terminie. Chociaż chcielibyśmy rozwiązywać wszelkie zastrzeżenia w sposób polubowny i w dobrej wierze, zastrzegamy, że kandydatowi przysługuje także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

3. Proces weryfikacji

3.1 Zbieranie danych kandydata

Jeżeli kandydat otrzyma warunkową ofertę zatrudnienia w LS&CO., wówczas możemy zbierać dodatkowe dane kandydata („Dane kandydata”) bezpośrednio od osób trzecich, na przykład w ramach weryfikacji historii lub wcześniejszego zatrudnienia kandydata, lub w ramach weryfikacji profili w sieciach społecznościowych. Informujemy, że gromadzenie Danych kandydata może podlegać odrębnej polityce prywatności, która może zostać przekazana kandydatowi przez takie osoby trzecie i stanowczo zachęcamy do starannego zapoznania się z taką polityką. W razie potwierdzenia zrozumienia takich polityk prywatności i wykorzystywania przez nas Danych kandydata, takie Dane kandydata stanowią „dane osobowe” i mogą być wykorzystywane oraz ujawniane zgodnie z art. 2.

3.2 Dodatkowe oświadczenia

Jeżeli wymaga tego rola i obowiązki służbowe na stanowisku, o które ubiega się kandydat, po otrzymaniu warunkowej oferty zatrudnienia, kandydat może zostać poproszony o przejrzenie i wypełnienie odrębnych dokumentów uprawniających do ujawnienia informacji i zezwolenia na ujawnienie informacji w ramach weryfikacji wykształcenia i przeszłości zawodowej kandydata, a jej pozytywny wynik jest warunkiem zatrudnienia. Wszelkie takie wnioski o ujawnienie i zezwolenie na ujawnienie oraz weryfikacje wykształcenia i przeszłości zawodowej kandydata będą składane, wykonywane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującego prawa lokalnego.