Specjalista w Zespole ds. Handlowych

Specjalista w Zespole ds. Handlowych
Miejsce pracy: Jastrzębie-Zdrój
Opis stanowiska
 • Przygotowywanie ofert i odpowiedzi na zapytania ofertowe,
 • Opracowanie materiałów do przetargów (CLP-B Sp. z o.o. jako Wykonawca),
 • Kontakt z klientami zgodnie z najwyższymi standardami obsługi klienta,
 • Opracowanie i sporządzanie umów,
 • Prowadzenie przetargów (CLP-B Sp. z o.o. jako Zamawiający):
  • realizowanie czynności niezbędnych do uruchomienia postępowań o udzielenie zamówienia, na podstawie wniosków składanych przez wnioskodawców zgodnie z regulaminem i wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce,
  • współpracę z komórkami organizacyjnymi Spółki,
  • współudział w pracach Komisji Przetargowych.
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Doskonałe zdolności komunikacyjne, interpersonalne i organizacyjne, zdecydowanie i samodzielność w działaniu, kreatywność, odpowiedzialność,
 • Zorientowanie na cel i pozytywne nastawienie,
 • Znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) w stopniu dobrym,
 • Dobra organizacja czasu i pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętności pracy w zespole.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Pracę w firmie należącej do Grupy Kapitałowej JSW,
 • Miesięczne i dodatkowe premie,
 • Pracę w nowoczesnej oraz stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w obecnej rekrutacji/w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Rybnickiej 6. Jednocześnie oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) przy ul. Rybnicka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253.Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny pod adresem: daneosobowe@clpb.pl .

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.