Specjalista / Specjalistka ds. zakupów

Wielton S.A. jest największym w Polsce producentem naczep, przyczep oraz zabudów na samochody ciężarowe, znajduje się też w czołówce branży w Europie i na świecie. Mimo że działamy w 35 krajach Europy, Azji i Afryki, pozostaliśmy polską firmą i jesteśmy mocno związani z lokalną społecznością. Obecnie w centrum produkcyjnym w Wieluniu pracuje blisko 2000 osób. Każdy z nas ma za sobą własną drogę: różnimy się wiekiem, poglądami i doświadczeniem. Ale sprowadziło nas tu wspólne marzenie, by pracować w stabilnej firmie, wśród kolegów, gdzie każdy lubi to, co robi.

W ramach Grupy Wielton została utworzona spółka technologiczna Aberg E.
W ABERG-E tworzymy zaawansowane rozwiązania dla rynku e-mobility. Naszą ambicją jest dostarczanie produktów dla klientów, którzy potrzebują kompleksowych rozwiązań transportowych do obsługi miast z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury do ich ładowania. Nasz zespół łączy unikalne kompetencje w celu dostarczania klientom produktów i systemów odpowiadających ich potrzebom z zachowaniem najwyższych standardów rynkowych.
 
Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:
Specjalista / Specjalistka ds. zakupów
Miejsce pracy: Wieluń
Twoje zadania:
 • Strategiczne pozyskiwanie podzespołów oraz materiałów;
 • Analiza rynku pod kątem poszukiwania potencjalnych dostawców dla wybranych kategorii i ich wdrażanie do bazy dostawców,
 • Zarządzanie bazą dostaw, w tym odnawianie umów i pomoc dostawcom w rozwiązywaniu problemów i śledzeniu działań korygujących,
 • Zbieranie i analizowanie danych dostawców pod kątem przygotowania rekomendacji dotyczących wyboru dostawców
 • Współpraca z dostawcami w celu opracowania planów i wskaźników ciągłego doskonalenia, monitorowania wydajności,
 • Skuteczne wdrażanie działań prowadzących do optymalizacji procesu zakupowego,
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami i budowanie efektownych partnerstw w łańcuchu dostaw,
 • Prowadzenie oceny dostawców oraz wdrażanie usprawnień we współpracy z dostawcami.
 • Inicjowanie i zarządzanie projektami związanymi z optymalizacją kosztów
 • Kształtowanie polityki zakupowej różnych grup asortymentowych
 • Negocjowanie warunków współpracy oraz umów handlowych
 • Nadzór nad dokumentacją zakupową
 • Utrzymywanie i rozwijanie relacji z dostawcami
Nasze oczekiwania:
 • Doświadczenia w strategicznym zaopatrzeniu. doświadczenie w branżach automotive i rowerowej będzie dodatkowym atutem,
 • Kontakty w branży rowerowej będą atutem
 • Znajomość języka angielskiego, w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • Nastawienie na optymalizację działań i poszukiwanie rozwiązań prowadzących do obniżenia kosztów zakupów,
 • Samodzielność w realizowaniu powierzonych obowiązków i inicjatywa w działaniu.
Nasza oferta:
 • Możliwość pracy koncepcyjnej i projektowej, szansę wdrażania własnych rozwiązań w międzynarodowym środowisku,
 • Pakiet benefitów zawierający m.in.: pakiet medyczny Medicover, pakiet sportowy, dodatkowe ubezpieczenie,
 • Pracę w formie zdalnej lub hybrydowej,
 • Wsparcie przełożonego, zespołu oraz HRBP we wdrażaniu na stanowisku.
Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz rekrutacyjny jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń („Wielton”). Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.

Dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym oraz w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu oceny kwalifikacji kandydata oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko. W razie wyrażenia odrębnej zgody, dane kandydata będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania udostępnionych przez kandydata danych są:

- przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy), w zakresie w jakim przepisy wymagają przekazania określonych danych w celu zawarcia umowy o pracę (tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

- zgoda udzielona przez kandydata, w zakresie pozostałych danych (np. zdjęcia) udostępnionych w CV, liście motywacyjnym i pozostałych dokumentach udzielona poprzez zamieszczenie pozostałych danych w dokumentacji aplikacyjnych;

- prawnie uzasadniony interes Wielton, w zakresie danych kandydata zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w uzasadnionym interesie Wielton jest sprawdzenie kwalifikacji kandydata na wybrane stanowisko).


Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Wielton, jak też podmioty udzielające Wielton wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w tym dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa w procesie rekrutacji).

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 6-ciu miesięcy, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Wielton dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody), przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu ze względu na szczególną sytuację.

W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Wielton zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.

Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wielton S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”