Specjalista ds. Zakupu Aparatury Naukowo-Badawczej

Specjalista ds. Zakupu Aparatury Naukowo-Badawczej
Miejsce pracy: Gdańsk
R/84R22/AB
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • realizowanie procesów zamówień aparatury badawczej i oprogramowania specjalistycznego w oparciu o przepisy Prawa Zamówień Publicznych,
 • przygotowywanie i uzgadnianie opisów przedmiotu zamówienia w zakresie zakupów, kryteriów oceny ofert oraz projektów umów (przygotowanie opisu zamówienia każdorazowy wymagać będzie zrozumienia podstaw działania i funkcjonalności kupowanej aparatury badawczej, a także podstawowych celów badawczych, którym służyć będzie zakup),
 • współpraca z Kierownikami Projektów oraz Biurem Projektów w zakresie zakupów aparatury i oprogramowania,
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowych zgodnie z regulaminem wewnętrznym,
 • nadzór nad realizacją umów dotyczących zakupów, nadzór nad prawidłowością wystawionych faktur, wprowadzanie do systemu informatycznego faktur oraz majątku trwałego.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego o profilu nauk ścisłych – preferowane kierunki: chemia, biotechnologia i pokrewne,
 • doświadczenia zawodowego w obszarze związanym ze specjalistyczną aparaturą badawczą,
 • analitycznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów,
 • rzetelności i dokładności,
 • zaangażowania w wykonywane obowiązki i otwartości na nowe wyzwania,
 • znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1,
 • sprawnej obsługi pakietu Ms Office,
 • komunikatywności i wysokiej kultury osobistej.
MILE WIDZIANE:
 • znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.