Specjalista ds. Sprzedaży E-commerce - Rynki Francuskojęzyczne

Specjalista ds. Sprzedaży E-commerce - Rynki Francuskojęzyczne
Miejsce pracy: Krosno
Zadania:
 • strategiczne zarządzanie i rozwój kanałów sprzedaży,
 • koordynacja działań sprzedażowych i kampanii marketingowych,
 • przygotowywanie oferty,
 • realizowanie strategii sprzedaży firmy na podległych rynkach,
 • odpowiedzialność za aktualizację oferty w powierzonych kanałach sprzedaży,
 • wdrażanie spójnych koncepcji wpływających na rozwój sprzedaży,
 • analiza rynku i aktywności konkurencji.
Wymagania:
 • doświadczenie w handlu e-commerce min. 2 lata,
 • znajomość j. francuskiego w stopniu zaawansowanym,
 • terminowa realizacja zadań i nastawienie na osiąganie założonych celów,
 • kreatywność i zdecydowanie w działaniu,
 • odpowiedzialność i dokładność,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 • prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • umowę o pracę lub inna forma zatrudnienia preferowana przez kandydata,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • ambitne projekty pozwalające na rozwój zawodowy,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • system motywacyjny/premiowy (bez górnej granicy wynagrodzenia),
 • ubezpieczenie grupowe,
 • dopłaty do kart Multisport
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Vivaldi Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krośnie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 92, 38-400 Krosno, NIP: 684-264-66-22, REGON: 367675475, rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Sprzedaży E-commerce - Rynki Francuskojęzyczne.
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonym CV dla celów związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi organizowanymi przez Spółkę Vivaldi Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krośnie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 92, 38-400 Krosno, NIP: 684-264-66-22, REGON: 367675475.

Jestem świadomy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na jej podstawie.”

CV bez klauzuli o treści jak wyżej nie będą brane pod uwagę i zostaną zniszczone.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Vivaldi Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krośnie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 92, 38-400 Krosno, NIP: 684-264-66-22, REGON: 367675475.

Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, którego upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.

Dane osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, w tym żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.