Pracownik w Biurze Obsługi Klienta (z j. angielskim)

Jesteśmy cateringiem dietetycznym, firmą najszybciej rozwijającą się w tej branży! Dołącz do nas i rozwijaj się razem z nami!
Nasze Biuro Obsługi Klienta zlokalizowane jest w Józefosławiu pod Warszawą.
Pracownik w Biurze Obsługi Klienta (z j. angielskim)
Miejsce pracy: Józefosław, pod Warszawą

Godziny pracy: 6:00-14:00; 11:00-19:00

Zajmiesz się:
 • wprowadzaniem zamówień i wsparciem Klientów w procesie zakupowym,
 • procesowaniem zwrotów i reklamacji,
 • kontaktem telefonicznym oraz mailowym z Klientami (również w j. angielskim),
 • budowaniem relacji z Klientami,
 • współpracą z innymi działami firmy i z firmą logistyczną.
Wyślij CV, jeśli:
 • biegle mówisz w j. polskim, jednocześnie posługujesz się j. angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację (warunek konieczny),
 • sprawnie obsługujesz pakiet MS Office,
 • masz predyspozycje i chcesz pracować z Klientami,
 • cechuje Cię wysoka kultura osobista i posiadasz wyjątkowe umiejętności komunikacyjne,
 • potrafisz pracować w zespole.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • koszyk benefitów - opieka medyczna, dofinansowanie do karty sportowej, ubezpieczenie na życie,
 • atrakcyjne zniżki na produkty firmy.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie następującej klauzuli:
Po zapoznaniu się z klauzulą, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Maczfit Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-972 Warszawa przy ul. Adama Branickiego 17 moich danych osobowych, zawartych w przesłanej aplikacji dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji.

W przypadku chęci udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych, zawartych w przesłanej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)
Administratorem danych osobowych jest Maczfit Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-972 Warszawa ul. Adama Branickiego 17.

Jak można się z nami skontaktować?
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Rafałem Surowym możliwy jest za pośrednictwem tel.: +48 501 084 028
Z działem HR można skontaktować za pośrednictwem e-mail.: rekrutacja maczfit.pl

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania moich danych osobowych?
1. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22[1] § 1–3 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).
2. Inne podane dane osobowe przez kandydata będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolna zgoda
3. w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22[1] kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Administratora- art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3,4 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
Jak długo moje dane będą przechowywane?
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania danej rekrutacji (6 miesięcy), a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres jednego roku, liczonego od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji.

Jakie przysługują mi prawa?
Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich wglądu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Jeśli kandydat uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z prawem ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie składania aplikacji, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że firma Maczfit Foods Sp. z o.o. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Maczfit Foods Sp. z o.o. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Maczfit Foods Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.