Organizator obsługi sprzedaży internetowej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
Organizator obsługi sprzedaży internetowej
Miejsce pracy: Brzostowa Góra
Numer: StPr/23/0354
OBOWIĄZKI:
Staż dla osoby zarej. w tut. Urzędzie i spełn. kryteria projektu FEP. Godz. odb. stażu 8;00 do 16:00. 1.Przeszkolenie z zakresu przepisów BHP i ppoż.2.Zapoznanie się z programem stażu, regulaminem i organizacją pracy w firmie.3.Współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży.4.Rozpoznawanie rynku pod względem oczekiwańpotencjalnych nabywców towarów poprzez internet.5.Udzielanie informacji klientom o zakresie oferty towarowousługowej oraz o warunkach sprzedaży.6.Pomoc nabywcy w dokonywaniu wyboru towarów,reklamowaniu internetowej formy sprzedaży towarów w sieci internetowej. 7.Przyjmowanie oraz rejestrowanie zamówień na towaryi usługi.8.Wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z realizacją transakcji, w tym pakowanie towarów wypisywaniefaktury, rozliczanie transakcji, prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzedaży internetowej.9.Dbanie o czystość na stanowisku pracy
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe

Miejsce pracy:

Brzostowa Góra


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej