Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta

SALTUS Ubezpieczenia z siedzibą w Sopocie

poszukuje osoby na stanowisko

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Sopot
Nr ref.: SBOK/TUW/08/2022
Zadania na stanowisku:
 • telefoniczna obsługa Klientów - 90% to połączenie przychodzące od Klientów i Pośredników,
 • telefoniczne wsparcie Pośredników ubezpieczeniowych w tym: obsługa systemu sprzedażowego, wsparcie produktowe, pomoc we właściwej realizacji procedur obsługowych,
 • obsługa korespondencji elektronicznej z Klientami i Agentami – samodzielna realizacja sprawy, lub przekierowanie do właściwej osoby z Centrali firmy,
 • przyjmowanie zgłoszeń szkód i roszczeń,
 • pośredniczenie w skutecznej realizacji spraw Klientów/Pośredników a Centralą firmy.
Od kandydatów oczekujemy:
 • chęci do nauki – standardów obsługi Klienta, produktów ubezpieczeniowych, procedur, systemów sprzedażowych, struktury organizacyjnej.
 • swobodnej obsługi komputera i pakietu MS Office,
 • gotowości do podjęcia pracy w zmiennych godzinach od poniedziałku do piątku pomiędzy 8:00 a 18:00,
 • postawy pro-Klient, czyli empatii i chęci wsparcia Klientów w sprawach, z którymi się zgłaszają,
 • poprawnej dykcji,
 • wykształcenia minimum średniego.
Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym,
 • doświadczenie w obsłudze Klientów - szczególnie telefonicznej.
Oferujemy:
 • wsparcie merytoryczne,
 • wdrożenie na początku pracy,
 • pracę w kameralnym, zgranym i stałym Zespole,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,

dodatki dla pracowników:

 • dofinansowanie urlopu,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dostęp do programu Multisport,
 • pracowniczy Program Emerytalny,
 • świąteczne bonusy,
 • wolontariat pracowniczy
 • możliwość dołączenia do grupy sportowej, starty w imprezach charytatywnych,
 • dobrą lokalizację biura, blisko centrum Sopotu i morza,
 • praca zdalną - 4 dni w miesiącu.
Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.