Konsultant ds. rekrutacji i obsługi klienta

OTTO Work Force jest firmą specjalizującą się w rekrutacjach tymczasowych, outsourcingu i doradztwie personalnym na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Konsultant ds. rekrutacji i obsługi klienta
Miejsce pracy: Wrocław, Psie Pole
Twój zakres obowiązków: 
 • Całościowe zarządzanie projektem Pracy Tymczasowej
 • Realizacja procesów administracyjnych związanych z zatrudnieniem pracowników (praca z dokumentami, systemem CRM i Enova)
 •  Wspieranie procesów wdrożenia nowych pracowników
 • Wspieranie procesów rekrutacyjnych
 • Koordynacja spraw związanych z zatrudnieniem
Nasze wymagania: 
 • Swobodnie komunikujesz się w języku ukraińskim i/lub rosyjskim, a także polskim
 • Masz doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku lub obsłudze klienta
 • Znasz procedury i metody związane z procesem rekrutacji i zatrudniania pracowników
 • Posiadasz czynne prawo jazdy kat. B
 • Samodzielnie potrafisz dobrze zorganizować swoją pracę
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
To oferujemy:  
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz system premiowy
 • Bonusy za udział w programie referencyjnym wewnątrz spółki 
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w branży HR w jednej z największych międzynarodowych Agencji Pracy 
 • Praca w godzinach 10:00-18:00.
 • Możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego 
 • System szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 • Swobodny dress code 

 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do OTTO Work Force Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000251040, NIP 7542855687, REGON 160062988, kapitał zakładowy: 1 611 700,00 ZŁ  (dalej zwany Administratorem) [KC1] [ŻJW2] zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: mojedane@ottoworkforce.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: maks. 12 miesięcy od zakończenia publikacji ogłoszenia. Dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz nasi podwykonawcy, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych, tj. firmy IT, firmy księgowe, agencje marketingowe, kancelarie prawne oraz inni niezależni odbiorcy, np. partnerzy handlowi. Twoje dane zawarte w CV i wszelkich wypełnionych przez Ciebie formularzach będą także udostępnione Pracodawcom Użytkownikom lub potencjalnym Pracodawcom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co związane jest z naszą działalnością jako agencji zatrudnienia, określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowej, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (np. w związku z prowadzeniem rekrutacji zdalnych i wykorzystania usług wideokonferencji).  Jednocześnie gwarantujemy, iż dane te będą zabezpieczane na takim samym poziomie jak w krajach UE. Gwarantują to między innymi zawarte pomiędzy podmiotami przetwarzającymi dane, standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisje Europejską. Jeśli masz pytanie odnośnie przysługujących Tobie praw skontaktuj się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail: mojedane@ottoworkforce.pl.