Kierownik Salonu - Home Decor

Kierownik Salonu - Home Decor
Miejsce pracy: Tychy, Gemini Park
Twój zakres obowiązków:
 • będziesz odpowiadać za kompleksowe zarządzanie salonem sprzedaży Homla oraz za jego wygląd - zgodnie ze standardami firmy
 • na co dzień będziesz wspierać i doradzać naszym klientom podczas zakupów
 • zajmiesz się realizacją wyznaczonych celów sprzedażowych
 • zadbasz o swój zespół i zarządzanie nim w efektywny sposób
Nasze wymagania:
 • gotowość do podjęcia współpracy w oparciu o działalność gospodarczą
 • min. 6 miesięcy doświadczenia na stanowisku kierownika sklepu lub zastępcy kierownika sklepu w branży home decor lub fashion
 • praktyczna umiejętność zarządzania zespołem
 • nastawienie na realizację wyznaczonych celów i wysoko rozwinięte umiejętności sprzedażowe
 • wychodzenie z inicjatywą i samodzielność w działaniu
Naszym pracownikom oferujemy:
 • współpracę w oparciu o działalność gospodarczą
 • miesięczne wynagrodzenie podstawowe + konkurencyjny system premiowy
 • stały rabat na zakupy naszych produktów
 • niezbędne narzędzia do wykonywania swoich obowiązków
 • możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się strukturze
 • wsparcie przełożonego i kompleksowe wdrożenie na stanowisko pracy
Przekrocz z nami granice wyobraźni i dołącz do świata Homla!
Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

Jeśli Pani/Pan chce by CV pozostało w naszej bazie, proszę umieść dodatkowo następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych kandydatów do pracy ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych jest N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym mogą być przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeśli roszczenia te związane będą z prowadzoną przez nas rekrutacją.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda osoby, której dane dotyczą),- art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 221 ust. 1 Kodeksu pracy (wypełnienie obowiązku prawnego).
Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa np. Pani/Pana wizerunek. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa np. Pani/Pana imię i nazwisko, wykształcenie, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu oraz przenoszenia danych.W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie tej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: dws@homla.com.pl.W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy i innych przepisach prawa jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a brak danych może skutkować niewzięciem pod uwagę aplikacji rekrutacyjnej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty publikacji ogłoszenia.
Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres od daty wymagalności roszczenia do jego przedawnienia.