Inżynier zakupów

FORTACO Group jest wiodącym partnerem produkcji dla firm działających w obszarze inżynierii mechanicznej przemysłu ciężkiego (rolnictwo, leśnictwo, budownictwo, transport materiałów, górnictwo) oraz największym w Europie uczestnikiem w tej branży. Spółka zatrudnia łącznie blisko 2300 pracowników i prowadzi działalność w Finlandii, Estonii, Polsce, na Węgrzech i Słowacji. W Polsce firma posiada dwa oddziały: we Wrocławiu i w Janowie Lubelskimi.

Inżynier zakupów
Miejsce pracy: Janów Lubelski
 
Twój zakres obowiązków obejmuje następujące zadania:
 • Realizacja strategii zakupowej materiałów pośrednich i usług (związanych z narzędziami, MRO, łańcuchem dostaw, PPE, inne),
 • Budowanie silnych relacji z klientami wewnętrznymi, zapewniając profesjonalne wsparcie i ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów,
 • Współpraca z dotychczasowymi dostawcami oraz ich rozwój, zgodnie z wymaganiami biznesowymi i standardami Grupy,
 • Pozyskiwanie nowych dostawców w ramach przypisanych kategorii
 • Monitorowanie bazy dostaw i optymalizacja kosztów poprzez konsolidację wydatków na poziomie lokalnym zgodnie z polityką  Grupy,
 • Prowadzenie negocjacji dotyczących cen i warunków dostawy,
 • Analizowanie kosztów i jakości dostaw w celu znalezienia optymalnego dostawcy.
Aby móc skutecznie realizować zadania wymagane jest:
 • Wykształcenie wyższe (stopień licencjata lub wyższy),
 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (min.B2),
 • Doświadczenie w pracy w systemie SAP,
 • Praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office (głównie MS Excel),
 • Dobra znajomość zasad zarządzania łańcuchem dostaw, gospodarką zakupowo-magazynową,
 • Umiejętności analityczne i negocjacyjne, orientacja na wyniki i rozwiązywanie problemów,
 • Zorientowanie na obsługę klienta oraz realizację zadań,
 • Wiedza techniczna i znajomość rysunku technicznego (dodatkowy atut).
W Fortaco pracujemy w międzynarodowym środowisku z nowoczesnymi narzędziami. Oferujemy korzyści takie jak:
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia techniczne, kursy językowe),
 • Dużą samodzielność przy podejmowaniu decyzji, możliwość realizacji własnych pomysłów,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie połączone z premią,
 • Płatną 45 minutową przerwę, 
 • Pakiet świadczeń socjalnych, w tym karnety na basen, dofinansowanie do posiłków itp.,
 • Dodatkowe ubezpieczenie NNW płatne przez pracodawcę,
 • Dofinansowanie dojazdów do pracy dla osób dojeżdżających powyżej 30 km,
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Termin składania podań do 30.05.2023 r.

Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę Fortaco JL Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim (dalej „Pracodawca”), na przetwarzanie danych osobowych podanych przez mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu zatrudnienia. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) spółki z grupy kapitałowej Pracodawcy – Fortaco Sp. z o.o.
2) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: usług kadrowo –płacowych, IT, benefitów, szkoleń, badań medycznych, ubezpieczeń
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
1) do zakończenia rekrutacji w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji,
2) do 1 roku od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:
1) jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
2) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
3) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;