Inżynier / Specjalista ds. pozyskiwania kontraktów

Inżynier / Specjalista ds. pozyskiwania kontraktów
Miejsce pracy: Wrocław
Zakres obowiązków:
 • Analiza dokumentacji projektowej pod względem kompletności;
 • Wprowadzanie optymalizacji techniczno-ekonomicznych i proponowanie rozwiązań zamiennych;
 • Sporządzanie przedmiarów i kosztorysów robót budowlanych;
 • Wysyłanie zapytań ofertowych do podwykonawców i aktywne nadzorowanie spływu ofert,
 • analiza ofert otrzymanych od podwykonawców,
 • współpraca z Działem Projektowym w firmie.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku Budownictwo lub pokrewnym
 • Doświadczenie na stanowisku związanym z ofertowaniem konstrukcji budowlanych
 • Znajomości branży budowlanej w zakresie budowy obiektów hal przemysłowych oraz fabryk
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Praktyczną znajomość oprogramowania: MS Office, AutoCad, MS Project
 • Mile widziane doświadczenie na budowie
Oferta:
 • Umowa o pracę/B2B
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Szeroki pakiet benefitów
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.