Export Sales Manager

Firma 2x3 S.A. istnieje na rynku od 1996 roku. Z sukcesem zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją wysokiej jakości produktów komunikacji wizualnej z przeznaczeniem dla biura, szkoły i domu.

Export Sales Manager
Miejsce pracy: Krzęcin (pow. choszczeński, gm. Krzęcin)
Zakres obowiązków
 • rozwijanie relacji handlowych z klientami z rynków EU
 • negocjowanie warunków handlowych, umów, bieżąca współpraca z klientami
 • realizacja planów sprzedaży na podstawie krótko i długoterminowego planowania
 • dbałość o utrzymanie pozytywnych, trwałych relacji biznesowych z klientami
 • rozwijanie powierzonych rynków poprzez aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • udział w planowaniu asortymentowe produktów w rozwijanych kanałach sprzedaży
Wymagania
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość innego języka obcego (niemiecki, francuski) będzie dodatkowym atutem
 • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w obszarze sprzedaży eksportowej
 • wysoka motywacja i proaktywna postawa ukierunkowana na rozwój biznesu
 • wysoka umiejętność zrozumienia priorytetów biznesowych oraz swoboda pracy w zmiennym środowisku
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów biznesowych
 • nastawienie na cele, zaangażowanie i samodzielność w działaniu
 • zdolności analityczne i umiejętność wyciągania wniosków
 • gotowość do odbywania zagranicznych podróży służbowych i udziału w targach branżowych
 • prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • możliwość realizacji ambitnych projektów i zadań wymagających kreatywności oraz inicjatywy
 • dużą samodzielność oraz możliwość definiowania i proponowania strategicznych działań
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt B2B
 • zatrudnienie w firmie międzynarodowej o ugruntowanej pozycji na rynku będącej liderem w swojej branży
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma 2×3 S.A. ul. Słoneczna 3, 73-231 Krzęcin
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- iod@2×3.pl Martyna Motowidło
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
4) Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art.6, ust 1, lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, Art. 9, ust 2, lit b (na podstawie przepisu prawa)
5) Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe) na podstawie udzielonej przez Państwo zgody. Art.6, ust 1, lit. a
6) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę
7) Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie
8) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące
9) Mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych;
• cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;
10) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
11) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne