Administrator ds. Obsługi Infolinii w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW

Ogłoszenie numer: 7975059, z dnia 2023-02-17

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:


Administrator ds. Obsługi Infolinii w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW

Miejsce pracy: Poznań, ul. Wiśniowa 13a

Nr Ref.: F/1/23

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1
Liczba etatów: 8

 

Zatrudnienie na czas realizacji projektu „Wielkopolska – Wspólna Przyszłość” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań
ul. Wiśniowa 13a

 

ADRES URZĘDU:

Al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

 

 

WARUNKI PRACY:
 • praca związana z telefoniczną obsługą klientów i poczty oraz wykonywaniem typowych prac administracyjno-biurowych z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację
 • pomieszczenia wewnątrz budynku są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
PRACOWNIKOM OFERUJEMY:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas trwania projektu
 • dodatek stażowy do wynagrodzenia zasadniczego
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:
 • obsługa infolinii i udzielanie informacji w zakresie:
 • przedłużania wiz,
 • udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i na pobyt stały
 • udzielania zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • wydania dokumentu podróży i tymczasowego dokumentu podróży,
 • rejestracji pobytu obywateli UE,
 • wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE,
 • wydawania zaproszeń,
 • wydawania i przedłużania zezwoleń na pracę cudzoziemców,
 • spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP,
 • wydawania kart pobytu, zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych w sprawach cudzoziemców,
 • dostępu do elektronicznego śledzenia statusu spraw prowadzonych w Wydziale,
 • obsługa skrzynki mailowej w zakresie odbierania wiadomości i udzielania odpowiedzi na zapytania
 • telefoniczna rejestracja wizyt

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • wykształcenie: minimum średnie
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • komunikatywność, umiejętność argumentowania
WYMAGANIA DODATKOWE
 • znajomość języka ukraińskiego, rosyjskiego
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność pracy w zespole
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.